Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2008

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για ΛΑΡΚΟ

Πριν λίγες μέρες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ υπέγραψε απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν τη λειτουργία του συνόλου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ. Εν πρώτης φαίνονται αρκετά θετικές, και περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν, και ποιος θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Σας παραθέτω σχετικό απόσπασμα:

Αναφορικά με την ΛΑΡΚΟ, σημειώνεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση πως ο κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την οποία αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “ΓΜΜΑΕΛΑΡΚΟ” και επιβάλλεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).

Όπως και στην περίπτωση της Αλουμίνιον, το εν λόγω σχέδιο ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με…

Αρκτικόλεξο ΛΑΡ.Κ.Ο.

Μέχρι τώρα όλοι μας γνωρίζαμε ότι το όνομα ΛΑΡΚΟ είναι ΛΑΡ.ΚΟ. και είναι τα αρχικά των λέξεων ΛΑΡΥΜΝΑ (χώρος εργοστασίου) ΚΟΚΚΙΝΟ (χώρος εξόρυξης).
Αν όμως θέλουμε να κάνουμε πιο επίκαιρο το Αρκτικόλεξο αυτό θα μπορούσε να πάρει την μορφή ΛΑΡ.Κ.Ο.
και η επεξήγηση αυτού:

ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ

Δεν είναι πολύ επίκαιρο και ρεαλιστικό??
Δίνει νομίζω στον όρο ΛΑΡ.Κ.Ο. την πραγματική του οντότητα...